Chi tiết tin - Xã Hải Trường - Hải Lăng

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 77
  • Tổng truy cập 9.942

Nhìn nhận lại công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tại UBND xã Hải Trường

14:46, Thứ Hai, 7-8-2023

Ngày 03/8/2023, Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính huyện Hải Lăng đã thông báo kết quả thẩm định chỉ số Cải cách hành chính các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023. UBND xã Hải Trường đạt 73.9%, xếp loại khá, đứng thứ 6 trong tổng số 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Cụ thể kết quả các tiêu chí như sau:

- Tiêu chí 1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 53.57%

- Tiêu chí 2. Cải cách thể chế đạt 45.83%

- Tiêu chí 3. Cải cách thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa đạt 81.05%

- Tiêu chí 4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 100%

- Tiêu chí 5. Cải cách chế độ công vụ đạt 75%

- Tiêu chí 6. Cải cách tài chính công đạt 30%

- Tiêu chí 7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đạt 38.15%.

Thứ hạng chỉ số CCHC xã Hải Trường trong 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện 3 năm gần đây như sau:

Năm 2020: Thứ 2

Năm 2021: Thứ 2

Năm 2022: Thứ 4

Như vậy, xã Hải Trường đang bị sụt giảm vị thứ trong Bảng xếp hạng chỉ số CCHC của các xã, thị trấn trong những năm gần đây vì những nguyện nhân sau:

- Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến phát sinh thấp;

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp;

- Chủ quan của cán bộ, công chức trong việc theo dõi hồ sơ, theo dõi công tác cải cách hành chính tại UBND xã;

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa thực hiện thường xuyên;

- Cán bộ, công chức chưa nhận thức được vai trò quan trong trong CCHC, nhận thức về CCHC còn mơ hồ,

- Công tác tuyên truyền CCHC chưa đa dạng, chưa phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc giám sát, tuyên truyền CCHC;

- Tỷ lệ ký số của lãnh đạo xã trên tổng số văn bản ký số còn thấp;

- Và một số nguyên nhân khách quan khác.

UBND xã Hải Trường đã tổ chức hội ý giữa lãnh đạo UBND xã, công chức phục trách công tác CCHC và công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thông qua đó để nhìn nhận lại các nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm thứ hạng trong những năm gần đây và tìm hướng khắc phục để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tới. UBND xã cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC đã ban hành để hoàn thanh đúng tiến độ.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong công tác CCHC thông qua hội họp, tập huấn;

- Khuyến khích CB,CC có sáng kiến nhằm nâng co hiệu quả tuyên truyền CCHC.

- Gắn kết quả thực hiện CCHC trong năm với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

- Giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ;

- Tăng cường xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, đảm bảo tỷ lệ ký số, ký số lãnh đạo cao.

Các tin khác