Chi tiết tin - Xã Hải Trường - Hải Lăng

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 69
  • Tổng truy cập 9.934

UBND xã Hải Trường phân công nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức

9:23, Thứ Ba, 12-9-2023

Ngày 11/09/2023, UBND xã Hải Trường ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính tại UBND xã Hải Trường.

Cầu bến đá xã Hải Trường

Theo đó, Chủ tịch UBND xã là người  đứng đầu, phụ trách chung công tác CCHC tại UBND xã; trực tiếp chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính tại UBND xã. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả, hiệu quả công tác CCHC của UBND xã.

Phó Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện và kết quả, hiệu quả trong công tác CCHC trong phạm vi, chức trách, lĩnh vực được phân công. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã triển khai hoạt động theo quy định của pháp luật.

Công chức Văn phòng - Thống kê là người có trách nhiệm chủ trì tham mưu công tác cải cách hành chính, phối hợp với các công chức Tư pháp - Hộ tịch, Kế toán - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, các công chức được bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có liên quan để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND xã Hải Trường.

Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương.

File đính kèm: Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 11/09/2023

Các tin khác