Chi tiết tin - Xã Hải Trường - Hải Lăng

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 78
  • Tổng truy cập 9.943

UBND xã Hải Trường thông tin về Cuộc thi Sáng kiến cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác năm 2023 của UBND huyện Hải Lăng

9:57, Thứ Tư, 18-10-2023

Ngày 16/10/2023, UBND huyện Hải Lăng triển khai Kế hoạch số 159/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác năm 2023” nhằm thông qua cuộc thi để tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách trong cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua cuộc thi để tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực, có khả năng ứng dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC của huyện Hải Lăng trong thời gian tới.

Sáng kiến CCHC

Đối tượng tham gia cuộc thi là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, cơ quan Đảng, HĐND, UBMT và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện.

Bài dự thi phải đảm bảo nội dung, hình thức theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi, không sao chép và phải gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị.

Cơ cấu giải thưởng gồm:

- 02 giải A, mỗi giải 700.000 đồng và giấy chứng nhận của BTC

- 04 giải B, mỗi giải 500.000 đồng và giấy chứng nhận của BTC

- 06 giải C, mỗi giải 300.000 đồng và giấy chứng nhận của BTC

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải 200.000 đồng và giấy chứng nhận của BTC

Thời gian triển khai từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

UBND xã Hải Trường triển khai thông tin về cuộc thi cho cán bộ, công chức, người lao động của UBND xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. Khuyến khích cán bộ, công chức trong cơ quan xã tham gia cuộc thi. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, công chức hằng năm.

Cá nhân, tổ chức có bài dự thi nộp về UBND xã (qua Công chức Văn phòng - Thống kê) trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp gửi về UBND huyện đảm bảo thời gian quy định.

Kế hoạch số 159/KH-UBND của UBND huyện Hải Lăng

Các tin khác